شعله‌های آتش در آیین هیرومبا افروخته شدخبرنگار امرداد - مازیار نیک بخش :
آیین آتش‌افروزی هیرومبا در درب‌مهر شریف‌اباد اردکان یزد برپا شد. این آیین که سده‌ای است بدون در نظر گرفتن روزهای کبیسه در 26 فروردین‌ماه برگزار می‌شود. در این آیین موبدان نام درگذشتگان را می‌خوانند و مردان در دو گروه به نوبت با صدای بلند کلمه‌ی هیرومبا را بیان می‌کنند و به سمت پایین خم می‌شوند.
پس از غروب آفتاب همچون سده، موبدان هیزم‌های فراهم شده را آتش می‌زنند. زرتشتیان شریف‌آباد هر یک برای همازوری در این جشن، هیزمی به همراه خود می‌آورند که در ‏فراهم آوردن توده‌ی بزرگ هیزم سهیم باشند.
 فراهم آوردن هیزم برای افروختن آتش

فراهم آوردن هیزم برای افروختن آتش

کندن بوته از زمین‌های اطراف پیرهریشت برای آتش‌افروزی

کندن بوته از زمین‌های اطراف پیرهریشت برای آتش‌افروزی

بانوان زرتشتی نیز در این آیین به جمع‌آوری می‌پردازند تا در فراهم آمدن توده‌ی بزرگ هیزم شریک باشند

افروختن آتش

خواندن اوستا از سوی موبدان

خواندن اوستا از سوی موبدان

شماری از باشندگان در آیین آتش‌افروزی هیرومبا در شزیف‌آباد اردکان یزد

شماری از باشندگان در آیین آتش‌افروزی هیرومبا در شریف‌آباد اردکان یزد

موبدان نام درگذشتگان را می‌آورند و مردان با گفتن کلمه‌ی هیرومبا به سمت پایین خم می‌شوند

شماری از بانوان باشنده در این آیین

شماری از بانوان باشنده در این آیین

باشندگان در آیین آتش‌افروزی هیرومبا

موبد زرتشتی

افروختن آتش در آیین هیرومبا شریف‌آباد اردکان یزد

افروختن آتش در آیین هیرومبا

افروختن آتش در آیین هیرومبا

کودکان نیز در این آیین باشنده بودند

افروختن آتش در آیین هیرومبا

افروختن آتش در آیین هیرومبا

آفروختن آتش در آیین هیرومبا


فرتورها از مازیار نیک بخش است.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 مرداد 1390    | توسط: شریف آباد    | طبقه بندی: مراسم،     | نظرات()